msm@ptc.pl

 Strona główna

Wszystkie regulaminy ujęte w Statucie Spółdzielni,
w tym regulaminy dotyczące ustalania opłat i rozliczeń,
są do wglądu w Dziale Organizacyjnym w godzinach pracy Spółdzielni.


29-01-2015   Przetarg nieograniczony pisemny na wybudowanie zespołu budynków
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej - 6 mieszkań
zlokalizowanych przy ul. Zygmuntowskiej w Mielcu


26-11-2014   MSM w Mielcu informuje,
że posiada do wynajęcia lokal użytkowy
przy ul. Księdza Skargi 9 na parterze
o pow. użytk. 140,5 m2


17-10-2014   Przetarg nieograniczony (licytacja)
na sprzedaż łączną prawa wieczystego użytkowania
działek nr ewid. 2277/6 i 2277/50 obręb 5 Smoczka w Mielcu
o łącznej powierzchni 0,0959 ha


08-08-2014   Dlaczego spółdzielczość mieszkaniowa
Zachęcamy do lektury ciekawego artykuły z czasopisma "Domy Spółdzielcze"


23-07-2014   Przetarg nieograniczony pisemny
na wybudowanie budynku mieszkalnego nr 5
wielorodzinnego 4-kondygnacyjnego z 35 mieszkaniami
zlokalizowanego przy ul. Zygmuntowskiej-Wyszyńskiego w Mielcu


04-07-2014   35 programów w cyfrowej jakości już dostępnych w zasobach MSM (kliknij, aby dowiedzieć się więcej)


07-04-2014   Pismo skierowane do radnych Rady Miejskiej w Mielcu
wyrażające stanowisko Spółdzielni
dot. wypowiedzi radnej Barbary Gadomskiej
w artykule pt. Taryfy za wodę bez zmian
w Tygodniku KORSO z dn. 19.11.2013 r.


 
   

 Copyright © 2010 by MSM